زنجیره تامین دام ۲۰۲۳

کارایی تولید، پایداری و سودآوری خود را از طریق بینش‌های حیاتی کسب‌وکار بهبود بخشید تا بر بزرگترین چالش‌های پیش روی صنعت ما غلبه کنید و با افزایش هزینه‌ها در سراسر اروپا

نمایشگاه مزرعه در کانادا در سال ۲۰۲۳

مرکز دام  مقصد نهایی تولیدکنندگان دام است. در این مرکز، به دنبال ایده های جدید، محصولات نوآورانه و نمایش های قانع کننده باشید. این مرکز همه اجزای حیاتی تولید دام را گرد

یورو تییر ۲۰۲۴ در هانوفر آلمان

یوروتییر بعدی از ۱۲ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴ در هانوفر آلمان برگزار خواهد شد. یوروتییر نمایشگاه بین المللی پیشرو برای دامداری حرفه ای و مدیریت دام است. پلت فرم نوآوری پیشرو در