فن آوری های حسگر

 فناوری‌های هوش مصنوعی و حسگر در صادرات دام‌های لبنی: ترسیم یک تحول دیجیتال این یادداشت فنی پتانسیل تحول آفرین هوش مصنوعی (AI) و فناوری های حسگر را در صنعت صادرات دام های لبنی به سرعت در حال توسعه ارزیابی می کند. ما بر روی کاربرد جدید اینترنت اشیا (IoT) در حمل و نقل دام از راه دور، به ویژه در شمارش و شناسایی دام برای قابلیت ردیابی دقیق تمرکز می کنیم. پیشرفت‌های فن‌آوری در شناسایی الگوهای رفتاری در گاوهای خجالتی و پایش وزن در زمان واقعی، دقت حمل و نقل دام در مسافت طولانی را افزایش می‌دهد. این نوآوری ها مزایایی مانند بهبود استانداردهای رفاه حیوانات، کاهش عدم دقت زنجیره تامین و افزایش بهره وری عملیاتی، گسترش دسترسی به بازار و افزایش رقابت جهانی را ارائه می دهند. با این حال، این فناوری‌ها چالش‌هایی از جمله سفارشی‌سازی فردی حیوانات، تحلیل اقتصادی، امنیت داده‌ها، حریم خصوصی، سازگاری فن‌آوری، آموزش، مشارکت ذینفعان و نگرانی‌های پایداری را ارائه می‌کنند. این چالش ها با ملاحظات اخلاقی گسترده تر در مورد رفتار با حیوانات، سوء استفاده از داده ها و اثرات زیست محیطی در هم آمیخته است. با ارائه یک چارچوب استراتژیک برای یکپارچگی موفق فناوری، بر اهمیت سازگاری و یادگیری مستمر تأکید می کنیم. این یادداشت بر پتانسیل فناوری‌های هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و حسگر برای شکل‌دهی به آینده صنعت صادرات دام‌های لبنی تاکید می‌کند و به بخش لبنیات جهانی پایدارتر و کارآمدتر کمک می‌کند.

https://www.mdpi.com/1424-8220/23/16/7045