زنجیره تامین دام ۲۰۲۳

کارایی تولید، پایداری و سودآوری خود را از طریق بینش‌های حیاتی کسب‌وکار بهبود بخشید تا بر بزرگترین چالش‌های پیش روی صنعت ما غلبه کنید و با افزایش هزینه‌ها در سراسر اروپا مقابله کنید. با ملاقات با مدیران ارشد از سراسر زنجیره تامین گوشت، لبنیات و آبزی پروری در طول ۲ روز جلسات از پیش برنامه ریزی شده و فرصت های شبکه های تعاملی، به طور موثر در سراسر زنجیره تامین خود متصل شوید. جدیدترین راه‌حل‌های نوآورانه در مقیاس بزرگ را که آماده پیاده‌سازی در سراسر زنجیره تامین شما هستند، در پنل‌های اجرایی ما و ارائه‌هایی از چهره‌هایی که مشتاق به اتصال برای به اشتراک گذاشتن دانش و راه‌حل‌های خود هستند، کشف کنید.