دامپروری دیجیتال

 اهمیت و اخلاقیات دامپروری دیجیتال

ظهور دامداری دقیق و دیجیتال فرصتی را برای شیوه های دامپروری پایدار ارائه می دهد که رفاه و سلامت حیوانات را افزایش می دهد. با این حال، این دگرگونی پرورش حیوانات مدرن از طریق فناوری دیجیتال پیامدهای متعددی برای جنبه های فنی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی کشاورزی دارد. تجزیه و تحلیل ملاحظات اخلاقی مرتبط با دیجیتالی شدن پرورش حیوانات مدرن، به ویژه در زمینه روابط انسان و حیوان و عینیت سازی بالقوه بسیار مهم است. این تجزیه و تحلیل می تواند به توسعه چارچوب هایی برای بهبود رفاه حیوانات و ارتقای پایداری در دامپروری کمک کند. یکی از نگرانی های اخلاقی اولیه دامپروری دیجیتال، وجود شکاف دیجیتالی بین کشاورزانی است که به فناوری های پیشرفته دسترسی دارند و کسانی که دسترسی ندارند. این امر می تواند منجر به نابرابری در رفاه و سلامت حیوانات برای گروه های مختلف حیوانات شود. علاوه بر این، استفاده از هوش مصنوعی در دامپروری دیجیتال ممکن است منجر به از دست دادن ارتباط شخصی بین کشاورزان و حیوانات شود که می تواند بر رفاه حیوان تأثیر بگذارد. یکی دیگر از نگرانی های اخلاقی دامپروری دیجیتال، پتانسیل برای عینیت بخشیدن به حیوانات به عنوان نقاط داده صرف است. استفاده از حسگرها و سایر فناوری‌های نظارتی می‌تواند داده‌های ارزشمندی را در مورد سلامت و رفتار حیوانات ارائه دهد، اما مهم است که به یاد داشته باشیم که حیوانات موجوداتی حساس با نیازهای عاطفی و اجتماعی پیچیده هستند. استفاده از فناوری های دیجیتال نباید منجر به بی توجهی به رفاه حیوانات یا عدم مسئولیت انسان در قبال حیوانات شود. علاوه بر این، زمینه اجتماعی در حین ادغام فناوری ها در دامداری برای غلبه بر اخلاق ضروری می شود. با در نظر گرفتن هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که استفاده از فناوری های دیجیتال این ارزش ها را تضعیف نمی کند. برای رسیدگی به این چالش‌های اخلاقی، توسعه استانداردها و کدهای رفتاری برای اتخاذ و اجرای ابزارها و پلت‌فرم‌های دیجیتال دامپروری می‌تواند به اطمینان از اولویت‌بندی رفاه و پایداری حیوانات کمک کند. این می تواند به کاهش نگرانی های مربوط به حریم خصوصی ذینفعان و بهبود پایداری در شیوه های پرورش حیوانات کمک کند. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده می‌تواند راهی برای تقویت تعاملات انسان و حیوان و ارائه مراقبت شخصی‌تر از حیوانات، و ارتقای رفاه بیشتر حیوانات فراهم کند.

https://www.mdpi.com/2624-7402/5/1/32#