مدیریت زنجیره تامین دام

توسعه مفهومی مدیریت زنجیره تامین دام

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین بیش از یک قرن است که از آن استفاده می شود. با افزایش فناوری حمل و نقل مدرن، مفهوم مدیریت زنجیره تامین با فناوری بسته بندی فشرده، شبکه محاسباتی و سیستم لجستیک سرد با امکان اطلاعات فوری کالاهای تحت فرآیند حمل و نقل تغییر یافته است. در این رابطه، هم مهندسی صنایع و هم تحقیقات عملیاتی نقش بسزایی دارند. مفهوم سیستم عملیاتی در طول جنگ جهانی دوم زمانی آغاز شد که دانشمندان ارزش تجزیه و تحلیل را در مسائل لجستیک نظامی نشان دادند. در طول دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰، تلاش‌های زیادی برای به حداقل رساندن کار فشرده در حمل و نقل مواد و سیستم انبار بهتر برای ایمنی و امنیت مواد انجام شد. در اواسط دهه ۱۹۵۰، مفهوم مدیریت حمل و نقل با توسعه کانتینرهای چندوجهی همراه با کشتی، قطار و کامیون برای جابجایی این کانتینرها برای تسریع فرآیند حمل و نقل مواد آغاز شد. اندکی پس از یک دهه، در دهه ۱۹۶۰، صنعتگران شروع به ترجیح حمل و نقل بار به جای کامیون و ریل کردند. در اوایل دهه ۱۹۶۰، از همه انواع اسناد برای مدیریت دستی استفاده می شد. کامپیوتری شدن این داده ها فصل جدیدی را در مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی لجستیک باز کرد، از ذخیره سازی تصادفی در انبارها تا بهینه سازی موجودی و مسیریابی کامیون.